Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 85 96.471% 100% 3.529%
2021 81 91.358% 98.667% 7.407%
2020 84 94.048% 97.531% 3.571%
2019 82 95.122% 98.734% 3.659%
2018 82 95.122% 100% 4.878%
2017 83 93.976% 100% 6.024%
2016 84 92.857% 100% 7.143%
2015 80 91.25% 97.333% 6.25%
2014 83 93.976% 98.734% 4.819%
2013 87 89.655% 96.296% 6.897%
2012 81 85.185% 97.183% 12.346%
2011 87 88.506% 96.25% 8.046%
2010 84 89.286% 98.684% 9.524%
2009 81 88.889% 96% 7.407%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 85
  96%
  100%
  4%
2021 2500253 81
  91%
  99%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500253 84
  94%
  98%
  4%
2019 2500253 82
  95%
  99%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2500253 82
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500253 83
  94%
  100%
  6%
2016 2500253 84
  93%
  100%
  7%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500253 80
  91%
  97%
  6%
2014 2500253 83
  94%
  99%
  5%
2013 2500253 87
  90%
  96%
  7%
2012 2500253 81
  85%
  97%
  12%
2011 2500253 87
  89%
  96%
  8%
2010 2500253 84
  89%
  99%
  10%
2009 2500253 81
  89%
  96%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 85 4% 8% 72% 13% 0% 4%
2021 2500253 81 5% 12% 67% 7% 1% 7%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500253 84 6% 8% 71% 8% 2% 4%
2019 2500253 82 2% 63% 29% 0% 1% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500253 82 5% 12% 71% 7% 0% 5%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500253 83 5% 13% 70% 6% 0% 6%
2016 2500253 84 5% 8% 70% 10% 0% 7%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500253 80 4% 9% 65% 14% 3% 6%
2014 2500253 83 5% 31% 55% 2% 1% 5%
2013 2500253 87 6% 5% 76% 3% 3% 7%
2012 2500253 81 5% 11% 54% 15% 2% 12%
2011 2500253 87 5% 6% 53% 25% 3% 8%
2010 2500253 84 4% 4% 65% 17% 1% 10%
2009 2500253 81 5% 11% 49% 23% 4% 7%