Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 76 100% 100% 0%
2021 74 94.595% 98.592% 4.054%
2020 75 96% 97.297% 1.333%
2019 72 100% 100% 0%
2018 65 96.923% 98.438% 1.538%
2017 70 100% 100% 0%
2016 75 100% 100% 0%
2015 70 95.714% 97.101% 1.429%
2014 68 98.529% 98.529% 0%
2013 69 100% 100% 0%
2012 73 97.26% 98.611% 1.37%
2011 81 92.593% 94.937% 2.469%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 76
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500253 74
  95%
  99%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500253 75
  96%
  97%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500253 72
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 65
  97%
  98%
  2%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2500253 70
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 75
  100%
  100%
  0%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2015 2500253 70
  96%
  97%
  1%
2014 2500253 68
  99%
  99%
  0%
2013 2500253 69
  100%
  100%
  0%
2012 2500253 73
  97%
  99%
  1%
2011 2500253 81
  93%
  95%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 76 4% 16% 66% 14% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500253 74 4% 0% 66% 24% 1% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500253 75 1% 3% 68% 24% 3% 1%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500253 72 1% 0% 49% 50% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500253 65 3% 2% 38% 54% 2% 2%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2017 2500253 70 6% 1% 57% 36% 0% 0%
2016 2500253 75 3% 8% 51% 39% 0% 0%
1353 64 0% 0% 25% 50% 0% 25%
2015 2500253 70 6% 6% 53% 31% 3% 1%
2014 2500253 68 6% 0% 54% 38% 1% 0%
2013 2500253 69 4% 10% 64% 22% 0% 0%
2012 2500253 73 3% 1% 53% 40% 1% 1%
2011 2500253 81 5% 7% 67% 14% 5% 2%