Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 8 100% 100% 0%
2021 11 63.636% 77.778% 18.182%
2020 5 100% 100% 0%
2019 5 100% 100% 0%
2018 6 83.333% 100% 16.667%
2017 12 100% 100% 0%
2016 12 100% 100% 0%
2015 20 95% 100% 5%
2014 20 95% 95% 0%
2013 15 93.333% 100% 6.667%
2012 28 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 8
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2021 2500253 11
  64%
  78%
  18%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500253 5
  100%
  100%
  0%
2019 2500253 5
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 6
  83%
  100%
  17%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500253 12
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 12
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500253 20
  95%
  100%
  5%
2014 2500253 20
  95%
  95%
  0%
2013 2500253 15
  93%
  100%
  7%
2012 2500253 28
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 8 0% 0% 88% 13% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2021 2500253 11 0% 18% 18% 27% 18% 18%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500253 5 0% 0% 40% 60% 0% 0%
2019 2500253 5 0% 20% 40% 40% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500253 6 0% 33% 33% 17% 0% 17%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500253 12 8% 8% 75% 8% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500253 12 0% 8% 67% 25% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500253 20 5% 5% 45% 40% 0% 5%
2014 2500253 20 5% 10% 55% 25% 5% 0%
2013 2500253 15 0% 20% 53% 20% 0% 7%
2012 2500253 28 7% 7% 68% 18% 0% 0%