Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 12 91.667% 100% 8.333%
2021 11 90.909% 100% 9.091%
2020 10 100% 100% 0%
2019 10 100% 100% 0%
2018 23 95.652% 100% 4.348%
2017 19 100% 100% 0%
2016 34 91.176% 93.939% 2.941%
2015 34 100% 100% 0%
2014 25 96% 96% 0%
2013 20 100% 100% 0%
2012 22 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 12
  92%
  100%
  8%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2500253 11
  91%
  100%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500253 10
  100%
  100%
  0%
2019 2500253 10
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 23
  96%
  100%
  4%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2017 2500253 19
  100%
  100%
  0%
1353 80
  60%
  75%
  20%
2016 2500253 34
  91%
  94%
  3%
1353 96
  50%
  75%
  33%
2015 2500253 34
  100%
  100%
  0%
2014 2500253 25
  96%
  96%
  0%
2013 2500253 20
  100%
  100%
  0%
2012 2500253 22
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 12 0% 0% 50% 42% 0% 8%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2021 2500253 11 0% 9% 36% 45% 0% 9%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500253 10 0% 30% 50% 20% 0% 0%
2019 2500253 10 0% 10% 90% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500253 23 4% 0% 48% 43% 0% 4%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500253 19 0% 0% 58% 42% 0% 0%
1353 80 0% 0% 0% 60% 20% 20%
2016 2500253 34 0% 0% 50% 41% 6% 3%
1353 96 0% 0% 17% 33% 17% 33%
2015 2500253 34 0% 0% 79% 21% 0% 0%
2014 2500253 25 4% 4% 60% 28% 4% 0%
2013 2500253 20 5% 5% 70% 20% 0% 0%
2012 2500253 22 5% 14% 64% 18% 0% 0%