Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 8 100% 100% 0%
2021 14 85.714% 100% 14.286%
2020 10 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2018 3 100% 100% 0%
2017 8 87.5% 100% 12.5%
2016 10 90% 100% 10%
2015 28 96.429% 100% 3.571%
2014 13 100% 100% 0%
2013 22 100% 100% 0%
2012 21 90.476% 95% 4.762%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 8
  100%
  100%
  0%
2021 2500253 14
  86%
  100%
  14%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500253 10
  100%
  100%
  0%
2019 2500253 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 3
  100%
  100%
  0%
2017 2500253 8
  88%
  100%
  12%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500253 10
  90%
  100%
  10%
2015 2500253 28
  96%
  100%
  4%
2014 2500253 13
  100%
  100%
  0%
2013 2500253 22
  100%
  100%
  0%
2012 2500253 21
  90%
  95%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 8 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500253 14 7% 7% 57% 14% 0% 14%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500253 10 10% 30% 60% 0% 0% 0%
2019 2500253 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500253 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2017 2500253 8 25% 13% 25% 25% 0% 13%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500253 10 10% 20% 50% 10% 0% 10%
2015 2500253 28 7% 14% 54% 21% 0% 4%
2014 2500253 13 15% 15% 46% 23% 0% 0%
2013 2500253 22 9% 23% 50% 18% 0% 0%
2012 2500253 21 5% 0% 67% 19% 5% 5%