Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 14 92.857% 100% 7.143%
2021 23 100% 100% 0%
2020 20 100% 100% 0%
2019 14 92.857% 100% 7.143%
2018 13 100% 100% 0%
2017 18 94.444% 94.444% 0%
2016 21 90.476% 95% 4.762%
2015 24 95.833% 95.833% 0%
2014 15 100% 100% 0%
2013 19 100% 100% 0%
2012 22 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 14
  93%
  100%
  7%
2021 2500253 23
  100%
  100%
  0%
2020 2500253 20
  100%
  100%
  0%
2019 2500253 14
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 13
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500253 18
  94%
  94%
  0%
2016 2500253 21
  90%
  95%
  5%
2015 2500253 24
  96%
  96%
  0%
2014 2500253 15
  100%
  100%
  0%
2013 2500253 19
  100%
  100%
  0%
2012 2500253 22
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 14 7% 21% 57% 7% 0% 7%
2021 2500253 23 9% 30% 48% 13% 0% 0%
2020 2500253 20 0% 65% 30% 5% 0% 0%
2019 2500253 14 0% 93% 0% 0% 0% 7%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500253 13 8% 23% 54% 15% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500253 18 6% 39% 44% 6% 6% 0%
2016 2500253 21 5% 48% 33% 5% 5% 5%
2015 2500253 24 8% 25% 50% 13% 4% 0%
2014 2500253 15 7% 60% 33% 0% 0% 0%
2013 2500253 19 5% 63% 26% 5% 0% 0%
2012 2500253 22 9% 50% 32% 9% 0% 0%