Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 72 98.611% 98.611% 0%
2021 77 94.805% 96.053% 1.299%
2020 83 95.181% 96.341% 1.205%
2019 74 94.595% 95.89% 1.351%
2018 73 90.411% 91.667% 1.37%
2017 76 90.789% 92% 1.316%
2016 76 88.158% 90.541% 2.632%
2015 79 92.405% 94.805% 2.532%
2014 76 90.789% 92% 1.316%
2013 78 87.179% 89.474% 2.564%
2012 67 83.582% 87.5% 4.478%
2011 83 92.771% 93.902% 1.205%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 72
  99%
  99%
  0%
2021 2500253 77
  95%
  96%
  1%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2020 2500253 83
  95%
  96%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500253 74
  95%
  96%
  1%
2018 2500253 73
  90%
  92%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500253 76
  91%
  92%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 76
  88%
  91%
  3%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2015 2500253 79
  92%
  95%
  3%
2014 2500253 76
  91%
  92%
  1%
2013 2500253 78
  87%
  89%
  3%
2012 2500253 67
  84%
  88%
  4%
2011 2500253 83
  93%
  94%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 72 4% 17% 65% 13% 1% 0%
2021 2500253 77 4% 1% 38% 52% 4% 1%
1353 48 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2020 2500253 83 1% 17% 53% 24% 4% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500253 74 1% 3% 42% 47% 4% 1%
2018 2500253 73 0% 1% 40% 49% 8% 1%
1353 32 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2017 2500253 76 4% 0% 33% 53% 8% 1%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500253 76 1% 4% 28% 55% 9% 3%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2015 2500253 79 1% 9% 61% 22% 5% 3%
2014 2500253 76 3% 4% 50% 34% 8% 1%
2013 2500253 78 1% 3% 51% 32% 10% 3%
2012 2500253 67 4% 1% 51% 27% 12% 4%
2011 2500253 83 5% 20% 41% 27% 6% 1%