Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 73 95.89% 97.222% 1.37%
2021 75 89.333% 90.541% 1.333%
2020 79 94.937% 94.937% 0%
2019 87 94.253% 94.253% 0%
2018 86 84.884% 85.882% 1.163%
2017 73 80.822% 83.099% 2.74%
2016 73 89.041% 89.041% 0%
2015 89 92.135% 94.253% 2.247%
2014 94 79.787% 86.207% 7.447%
2013 98 77.551% 81.72% 5.102%
2012 90 57.778% 65% 11.111%
2011 86 77.907% 89.333% 12.791%
2010 81 77.778% 90% 13.58%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 73
  96%
  97%
  1%
2021 2500253 75
  89%
  91%
  1%
2020 2500253 79
  95%
  95%
  0%
2019 2500253 87
  94%
  94%
  0%
2018 2500253 86
  85%
  86%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500253 73
  81%
  83%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 73
  89%
  89%
  0%
2015 2500253 89
  92%
  94%
  2%
2014 2500253 94
  80%
  86%
  7%
2013 2500253 98
  78%
  82%
  5%
4313772 1
  0%
  0%
  100%
2012 2500253 90
  58%
  65%
  11%
2011 2500253 86
  78%
  89%
  13%
2010 2500253 81
  78%
  90%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 73 5% 15% 34% 40% 3% 1%
2021 2500253 75 3% 0% 39% 48% 9% 1%
2020 2500253 79 4% 0% 38% 53% 5% 0%
2019 2500253 87 2% 2% 37% 53% 6% 0%
2018 2500253 86 5% 2% 40% 38% 14% 1%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500253 73 3% 8% 21% 49% 16% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500253 73 3% 4% 38% 44% 11% 0%
2015 2500253 89 2% 9% 48% 33% 6% 2%
2014 2500253 94 3% 3% 43% 31% 13% 7%
2013 2500253 98 4% 0% 29% 45% 17% 5%
4313772 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2012 2500253 90 3% 3% 16% 36% 31% 11%
2011 2500253 86 2% 0% 21% 55% 9% 13%
2010 2500253 81 1% 1% 19% 57% 9% 14%