Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 68 91.176% 98.413% 7.353%
2021 79 91.139% 98.63% 7.595%
2020 77 92.208% 97.26% 5.195%
2019 79 94.937% 94.937% 0%
2018 81 90.123% 93.59% 3.704%
2017 70 92.857% 94.203% 1.429%
2016 84 90.476% 91.566% 1.19%
2015 89 83.146% 90.244% 7.865%
2014 97 84.536% 91.111% 7.216%
2013 85 65.882% 69.136% 4.706%
2012 91 72.527% 81.481% 10.989%
2011 85 82.353% 90.909% 9.412%
2010 78 80.769% 81.818% 1.282%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 68
  91%
  98%
  7%
2021 2500253 79
  91%
  99%
  8%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2020 2500253 77
  92%
  97%
  5%
2019 2500253 79
  95%
  95%
  0%
2018 2500253 81
  90%
  94%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2500253 70
  93%
  94%
  1%
2016 2500253 84
  90%
  92%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500253 89
  83%
  90%
  8%
2014 2500253 97
  85%
  91%
  7%
2013 2500253 85
  66%
  69%
  5%
4313772 1
  0%
  0%
  100%
2012 2500253 91
  73%
  81%
  11%
2011 2500253 85
  82%
  91%
  9%
4310911 1
  0%
  0%
  100%
2010 2500253 78
  81%
  82%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 68 3% 0% 59% 29% 1% 7%
2021 2500253 79 5% 6% 54% 25% 1% 8%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2020 2500253 77 0% 0% 38% 55% 3% 5%
2019 2500253 79 5% 0% 59% 29% 5% 0%
2018 2500253 81 4% 0% 46% 41% 6% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500253 70 7% 1% 31% 51% 6% 1%
2016 2500253 84 4% 0% 25% 62% 8% 1%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500253 89 4% 0% 37% 42% 9% 8%
2014 2500253 97 3% 2% 27% 53% 8% 7%
2013 2500253 85 4% 2% 22% 38% 29% 5%
4313772 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2012 2500253 91 4% 1% 29% 38% 16% 11%
2011 2500253 85 5% 2% 38% 38% 8% 9%
4310911 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2010 2500253 78 3% 0% 45% 33% 18% 1%