Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 32 100% 100% 0%
2021 27 100% 100% 0%
2020 40 100% 100% 0%
2019 31 100% 100% 0%
2018 24 100% 100% 0%
2017 33 100% 100% 0%
2016 15 93.333% 100% 6.667%
2015 13 100% 100% 0%
2014 13 100% 100% 0%
2013 10 80% 88.889% 10%
2012 9 77.778% 77.778% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 32
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500253 27
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500253 40
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500253 31
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 24
  100%
  100%
  0%
2017 2500253 33
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 15
  93%
  100%
  7%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500253 13
  100%
  100%
  0%
2014 2500253 13
  100%
  100%
  0%
2013 2500253 10
  80%
  89%
  10%
2012 2500253 9
  78%
  78%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 32 6% 3% 31% 59% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2500253 27 4% 37% 41% 19% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500253 40 5% 25% 60% 10% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500253 31 3% 0% 87% 10% 0% 0%
2018 2500253 24 8% 21% 67% 4% 0% 0%
2017 2500253 33 9% 27% 55% 9% 0% 0%
1353 64 0% 75% 25% 0% 0% 0%
2016 2500253 15 7% 7% 60% 20% 0% 7%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500253 13 0% 0% 54% 46% 0% 0%
2014 2500253 13 8% 8% 77% 8% 0% 0%
2013 2500253 10 10% 0% 50% 20% 10% 10%
2012 2500253 9 11% 0% 22% 44% 22% 0%