Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 8 100% 100% 0%
2021 15 100% 100% 0%
2020 20 100% 100% 0%
2019 18 100% 100% 0%
2018 21 100% 100% 0%
2017 16 100% 100% 0%
2016 28 100% 100% 0%
2015 37 100% 100% 0%
2014 28 100% 100% 0%
2013 25 100% 100% 0%
2012 22 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 8
  100%
  100%
  0%
2021 2500253 15
  100%
  100%
  0%
2020 2500253 20
  100%
  100%
  0%
2019 2500253 18
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 21
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500253 16
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 28
  100%
  100%
  0%
2015 2500253 37
  100%
  100%
  0%
2014 2500253 28
  100%
  100%
  0%
2013 2500253 25
  100%
  100%
  0%
2012 2500253 22
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 8 0% 38% 63% 0% 0% 0%
2021 2500253 15 7% 33% 53% 7% 0% 0%
2020 2500253 20 5% 25% 70% 0% 0% 0%
2019 2500253 18 0% 33% 56% 11% 0% 0%
2018 2500253 21 5% 43% 33% 19% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500253 16 6% 56% 31% 6% 0% 0%
1353 64 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2016 2500253 28 4% 64% 21% 11% 0% 0%
2015 2500253 37 5% 95% 0% 0% 0% 0%
2014 2500253 28 4% 96% 0% 0% 0% 0%
2013 2500253 25 8% 76% 16% 0% 0% 0%
2012 2500253 22 5% 95% 0% 0% 0% 0%