Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 31 100% 100% 0%
2021 23 95.652% 100% 4.348%
2020 24 100% 100% 0%
2019 27 100% 100% 0%
2018 31 96.774% 100% 3.226%
2017 28 100% 100% 0%
2016 39 97.436% 97.436% 0%
2015 42 100% 100% 0%
2014 40 100% 100% 0%
2013 46 97.826% 100% 2.174%
2012 37 97.297% 100% 2.703%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 31
  100%
  100%
  0%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2021 2500253 23
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500253 24
  100%
  100%
  0%
2019 2500253 27
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 31
  97%
  100%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500253 28
  100%
  100%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 39
  97%
  97%
  0%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2015 2500253 42
  100%
  100%
  0%
2014 2500253 40
  100%
  100%
  0%
2013 2500253 46
  98%
  100%
  2%
2012 2500253 37
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 31 3% 3% 65% 29% 0% 0%
1353 64 0% 0% 50% 25% 25% 0%
2021 2500253 23 4% 13% 43% 35% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500253 24 4% 17% 46% 33% 0% 0%
2019 2500253 27 7% 4% 78% 11% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500253 31 6% 19% 58% 13% 0% 3%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500253 28 7% 36% 36% 21% 0% 0%
1353 96 0% 17% 67% 17% 0% 0%
2016 2500253 39 5% 26% 54% 13% 3% 0%
1353 64 0% 0% 75% 0% 25% 0%
2015 2500253 42 5% 14% 69% 12% 0% 0%
2014 2500253 40 5% 20% 68% 8% 0% 0%
2013 2500253 46 4% 11% 74% 9% 0% 2%
2012 2500253 37 5% 22% 57% 14% 0% 3%