Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 65 98.462% 100% 1.538%
2021 77 98.701% 100% 1.299%
2020 73 98.63% 98.63% 0%
2019 78 100% 100% 0%
2018 73 97.26% 100% 2.74%
2017 69 95.652% 97.059% 1.449%
2016 75 98.667% 98.667% 0%
2015 73 100% 100% 0%
2014 73 98.63% 98.63% 0%
2013 79 93.671% 98.667% 5.063%
2012 82 85.366% 87.5% 2.439%
2011 73 93.151% 95.775% 2.74%
2010 80 98.75% 98.75% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 65
  98%
  100%
  2%
2021 2500253 77
  99%
  100%
  1%
2020 2500253 73
  99%
  99%
  0%
2019 2500253 78
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 73
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500253 69
  96%
  97%
  1%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 75
  99%
  99%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500253 73
  100%
  100%
  0%
2014 2500253 73
  99%
  99%
  0%
2013 2500253 79
  94%
  99%
  5%
2012 2500253 82
  85%
  88%
  2%
2011 2500253 73
  93%
  96%
  3%
2010 2500253 80
  99%
  99%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 65 3% 0% 60% 35% 0% 2%
2021 2500253 77 6% 14% 61% 17% 0% 1%
2020 2500253 73 5% 40% 47% 7% 1% 0%
2019 2500253 78 5% 36% 50% 9% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500253 73 4% 27% 59% 7% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500253 69 6% 12% 65% 13% 3% 1%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500253 75 5% 51% 40% 3% 1% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500253 73 10% 45% 44% 1% 0% 0%
2014 2500253 73 4% 53% 34% 7% 1% 0%
2013 2500253 79 5% 20% 52% 16% 1% 5%
2012 2500253 82 5% 5% 34% 41% 12% 2%
2011 2500253 73 3% 8% 53% 29% 4% 3%
2010 2500253 80 0% 10% 56% 33% 1% 0%