Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 75 100% 100% 0%
2021 73 98.63% 100% 1.37%
2020 75 98.667% 100% 1.333%
2019 72 100% 100% 0%
2018 66 98.485% 100% 1.515%
2017 70 100% 100% 0%
2016 76 100% 100% 0%
2015 67 100% 100% 0%
2014 70 100% 100% 0%
2013 68 100% 100% 0%
2012 72 100% 100% 0%
2011 79 98.734% 100% 1.266%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 75
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500253 73
  99%
  100%
  1%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2500253 75
  99%
  100%
  1%
2019 2500253 72
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 66
  98%
  100%
  2%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2017 2500253 70
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 76
  100%
  100%
  0%
2015 2500253 67
  100%
  100%
  0%
2014 2500253 70
  100%
  100%
  0%
2013 2500253 68
  100%
  100%
  0%
2012 2500253 72
  100%
  100%
  0%
2011 2500253 79
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 75 4% 49% 45% 1% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500253 73 5% 44% 49% 0% 0% 1%
1353 64 0% 75% 25% 0% 0% 0%
2020 2500253 75 4% 53% 41% 0% 0% 1%
2019 2500253 72 4% 65% 31% 0% 0% 0%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500253 66 3% 73% 23% 0% 0% 2%
1353 64 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500253 70 3% 53% 44% 0% 0% 0%
1353 48 33% 67% 0% 0% 0% 0%
2016 2500253 76 4% 51% 42% 3% 0% 0%
2015 2500253 67 6% 49% 45% 0% 0% 0%
2014 2500253 70 3% 54% 43% 0% 0% 0%
2013 2500253 68 6% 56% 37% 1% 0% 0%
2012 2500253 72 3% 58% 39% 0% 0% 0%
2011 2500253 79 4% 66% 29% 0% 0% 1%