Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 77 94.805% 94.805% 0%
2021 77 90.909% 93.333% 2.597%
2020 81 92.593% 92.593% 0%
2019 68 100% 100% 0%
2018 66 96.97% 98.462% 1.515%
2017 73 100% 100% 0%
2016 75 93.333% 93.333% 0%
2015 75 94.667% 95.946% 1.333%
2014 63 95.238% 95.238% 0%
2013 76 96.053% 100% 3.947%
2012 68 98.529% 100% 1.471%
2011 79 98.734% 100% 1.266%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 77
  95%
  95%
  0%
2021 2500253 77
  91%
  93%
  3%
1353 32
  0%
  0%
  50%
2020 2500253 81
  93%
  93%
  0%
2019 2500253 68
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 66
  97%
  98%
  2%
1353 112
  43%
  60%
  29%
2017 2500253 73
  100%
  100%
  0%
1353 48
  0%
  0%
  33%
2016 2500253 75
  93%
  93%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2015 2500253 75
  95%
  96%
  1%
2014 2500253 63
  95%
  95%
  0%
2013 2500253 76
  96%
  100%
  4%
2012 2500253 68
  99%
  100%
  1%
2011 2500253 79
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 77 0% 0% 12% 83% 5% 0%
2021 2500253 77 0% 0% 6% 84% 6% 3%
1353 32 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2020 2500253 81 1% 0% 37% 54% 7% 0%
2019 2500253 68 0% 0% 47% 53% 0% 0%
2018 2500253 66 2% 0% 12% 83% 2% 2%
1353 112 0% 0% 0% 43% 29% 29%
2017 2500253 73 1% 0% 15% 82% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 0% 67% 33%
2016 2500253 75 1% 1% 37% 53% 7% 0%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2015 2500253 75 1% 0% 16% 77% 4% 1%
2014 2500253 63 0% 0% 56% 40% 5% 0%
2013 2500253 76 3% 4% 61% 29% 0% 4%
2012 2500253 68 1% 3% 65% 29% 0% 1%
2011 2500253 79 4% 29% 57% 9% 0% 1%