Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 42 100% 100% 0%
2021 39 100% 100% 0%
2020 40 100% 100% 0%
2019 33 100% 100% 0%
2018 31 100% 100% 0%
2017 23 100% 100% 0%
2016 30 100% 100% 0%
2015 14 100% 100% 0%
2014 32 100% 100% 0%
2013 15 100% 100% 0%
2012 45 97.778% 97.778% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 42
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2021 2500253 39
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2500253 40
  100%
  100%
  0%
2019 2500253 33
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 31
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2017 2500253 23
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 30
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2500253 14
  100%
  100%
  0%
2014 2500253 32
  100%
  100%
  0%
2013 2500253 15
  100%
  100%
  0%
2012 2500253 45
  98%
  98%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 42 2% 2% 57% 38% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2021 2500253 39 13% 5% 59% 23% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2020 2500253 40 10% 10% 68% 13% 0% 0%
2019 2500253 33 6% 0% 55% 39% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500253 31 6% 0% 61% 32% 0% 0%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500253 23 9% 9% 61% 22% 0% 0%
1353 80 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2016 2500253 30 7% 3% 60% 30% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2015 2500253 14 0% 0% 93% 7% 0% 0%
2014 2500253 32 6% 6% 78% 9% 0% 0%
2013 2500253 15 20% 7% 53% 20% 0% 0%
2012 2500253 45 11% 29% 47% 11% 2% 0%