Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 56 25
2011 59 25
2010 85 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 96.59% 96.55%
2011 95.46% 96.12%
2010 97.53% 97.32%
2009 88.69% 90.73%
2008 100% 100%
2007 99.7% 99.66%
2006 93.78% 93.78%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats