UAB

Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics

Dades DGU
  • DGU000000751 Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 98% 99% 1%
2021 89% 96% 7%
2020 94% 100% 6%
2019 98% 100% 2%
2018 92% 99% 7%
2017 92% 100% 8%
2016 95% 98% 3%
2015 88% 99% 11%
2014 99% 100% 1%
2013 92% 100% 8%
2012 95% 100% 5%
2011 89% 100% 11%
2010 91% 97% 6%
2009 74% 100% 26%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 4 27 50 19 1
2021 7 20 49 20 4
2020 6 33 46 16 0
2019 5 24 58 14 0
2018 4 27 54 14 1
2017 5 28 46 21 0
2016 5 11 64 18 2
2015 7 18 50 24 1
2014 6 16 62 15 0
2013 8 15 44 33 0
2012 6 1 60 33 0
2011 6 36 49 8 0
2010 6 23 55 12 3
2009 6 50 44 0 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
41982 Comportament, Contractes, Organitzacions i Recursos Humans 25 1 9 13 2 0 0 100% 100% 0%
41983 Finances i Govern Corporatiu 25 1 7 12 5 0 0 100% 100% 0%
41986 Mercats, Estratègia i Acompliment 25 1 6 17 1 0 0 100% 100% 0%
41984 Mètodes Quantitatius 25 1 5 10 9 0 0 100% 100% 0%
43388 Treball de Fi de Màster 28 1 7 11 7 1 1 93% 96% 4%