Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 80.23% 70.76%
2021 80.05% 76.89%
2020 85.33% 73.44%
2019 85.95% 83.06%
2018 82.31% 75.02%
2017 79.74% 83.1%
2016 74.54% 80.97%
2015 80.34% 74.6%
2014 81.29% 69.04%
2013 82.54% 73.71%
2012 80.61% 75.15%
2011 77.37% 79.74%
2010 75.98% 71.36%
2009 83.09% 83.09%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats