Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 96.01% 98.43%
2021 93.12% 89.68%
2020 94.89% 94.85%
2019 91.81% 87.14%
2018 87.71% 89.82%
2017 97.05% 97.13%
2016 93.64% 92.2%
2015 97.06% 99.44%
2014 98.22% 98.22%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats