UAB

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)

Dades DGU
  • 21115 Graduat en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació/ Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 120

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 59% 67% 12%
2020 54% 66% 18%
2019 62% 73% 15%
2018 50% 63% 21%
2017 45% 59% 24%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 1% 3% 22% 40% 33%
2020 1% 3% 23% 39% 34%
2019 1% 2% 25% 45% 27%
2018 1% 2% 17% 43% 37%
2017 1% 0% 15% 43% 41%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
103795 Àlgebra 166 0 0 6 63 55 42 42% 56% 25%
102704 Antenes 15 1 2 5 6 1 0 93% 93% 0%
102695 Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions I 10 0 2 4 4 0 0 100% 100% 0%
102694 Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions II 9 1 2 6 0 0 0 100% 100% 0%
102729 Aplicacions Multidisciplinàries I 18 1 6 7 3 0 1 94% 100% 6%
102685 Arquitectura de Computadors i Perifèrics 112 0 0 8 34 63 4 39% 40% 4%
103796 Càlcul 158 0 0 7 47 75 29 34% 42% 18%
102731 Circuits Electrònics de Potència 40 2 2 20 13 2 1 92% 95% 2%
102730 Circuits i Tecnologies Electròniques 36 0 2 10 23 0 1 97% 100% 3%
102725 Compatibilitat Electromagnètica 21 1 0 11 9 0 0 100% 100% 0%
102689 Components i Circuits Electrònics 76 0 0 6 34 34 2 53% 54% 3%
102691 Comunicacions Òptiques 20 0 0 2 11 4 2 68% 76% 10%
102737 Control de Sistemes 28 0 0 16 11 0 1 96% 100% 4%
102727 Disseny Avançat de Circuits de Comunicacions 25 0 12 12 0 0 1 96% 100% 4%
102723 Disseny de Sistemes Electrònics 53 2 4 25 14 8 0 85% 85% 0%
102733 Disseny de Sistemes Incrustats 5 1 0 4 0 0 0 100% 100% 0%
102720 Disseny Microelectrònic 21 0 0 8 6 5 2 67% 74% 10%
102693 Eines de Simulació i Disseny I 14 0 0 6 6 0 2 86% 100% 14%
102688 Electrònica Analògica 63 0 0 4 32 21 6 57% 63% 10%
103519 Electrònica de Transmissors i Receptors 40 1 5 15 14 2 3 88% 95% 8%
102703 Enginyeria de Microones 12 1 3 2 4 1 1 83% 91% 8%
102738 Enginyeria de Radiofreqüència i Microones 36 1 0 11 21 3 0 92% 92% 0%
103797 Estadística 166 0 0 28 63 39 36 55% 70% 22%
102707 Física Bàsica 152 2 0 12 63 29 45 51% 73% 30%
102714 Fonaments de Comunicacions 113 0 0 3 30 65 13 30% 34% 12%
102690 Fonaments de Senyals i Sistemes 180 0 0 3 57 42 78 33% 59% 43%
102713 Fonaments de Xarxes 69 0 0 12 26 29 0 57% 57% 0%
103798 Fonaments d'Enginyeria 127 4 0 87 19 0 17 87% 100% 13%
102708 Fonaments d'Enginyeria del Software 165 0 0 22 53 61 29 45% 55% 18%
103799 Fonaments d'Informàtica 141 0 0 28 48 65 0 54% 54% 0%
102716 Gestió de la Qualitat i de la Fiabilitat 18 1 0 6 9 0 2 89% 100% 11%
102717 Gestió de Projectes i Legislació 73 0 0 19 37 13 2 79% 81% 3%
102736 Instrumentació I 50 1 0 8 26 15 0 70% 70% 0%
102735 Instrumentació II 43 2 0 16 19 4 2 86% 90% 5%
103800 Organització i Gestió d'Empreses 100 0 0 3 45 45 6 48% 52% 6%
106537 Pràctiques Externes 18 0 7 9 0 0 2 89% 100% 11%
106539 Pràctiques Externes 25 0 8 15 1 0 1 96% 100% 4%
102718 Projecte Avançat d'Enginyeria 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102701 Projecte avançat d'Enginyeria 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
102683 Radiació i Ones Guiades 111 0 2 3 44 56 2 46% 47% 2%
102712 Senyals i Sistemes Discrets 77 0 0 4 29 42 1 43% 44% 1%
102700 Serveis de Telecomunicació 17 1 0 7 7 2 0 88% 88% 0%
102710 Sistemes de Radiocomunicació 15 1 0 7 4 3 0 80% 80% 0%
102684 Sistemes Digitals i Llenguatges de Descripció del Hardware 82 0 0 13 40 27 1 65% 66% 1%
102724 Sistemes d'Instrumentació Intel·ligents 30 2 12 14 1 0 1 97% 100% 3%
102722 Sistemes Electrònics i Aplicacions 38 0 2 23 11 1 1 95% 97% 3%
102697 Tecnologies d'Accés 4 0 1 3 0 0 0 100% 100% 0%
102709 Teoria de Circuits i Electrònica 182 1 0 36 66 66 13 57% 61% 7%
102696 Teoria de la Comunicació 14 0 0 8 2 4 0 71% 71% 0%
102687 Tractament Digital del Senyal 24 0 0 1 14 6 2 65% 71% 8%
103518 Transmissors i Receptors de Telecomunicacions 25 0 0 4 16 3 2 80% 87% 8%
106538 Treball de Final de Grau 19 1 9 3 1 0 5 74% 100% 26%
106540 Treball de Final de Grau 23 0 13 5 2 0 3 87% 100% 13%
102699 Xarxes de Telecomunicació 16 0 0 1 10 4 1 69% 73% 6%