Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 73 82.192% 92.308% 10.959%
2021 73 80.822% 89.394% 9.589%
2020 75 81.333% 85.915% 5.333%
2019 77 87.013% 94.366% 7.792%
2018 82 87.805% 90% 2.439%
2017 80 65% 73.239% 11.25%
2016 73 69.863% 78.462% 10.959%
2015 80 82.5% 89.189% 7.5%
2014 89 71.91% 90.141% 20.225%
2013 101 72.277% 80.22% 9.901%
2012 108 62.963% 76.404% 17.593%
2011 104 39.423% 52.564% 25%
2010 122 50.82% 65.957% 22.951%
2009 98 45.918% 73.77% 37.755%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 73
  82%
  92%
  11%
7000050 23
  83%
  90%
  9%
7000351 20
  90%
  90%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500097 73
  81%
  89%
  10%
7000050 18
  89%
  100%
  11%
7000351 18
  94%
  94%
  0%
2020 2500097 75
  81%
  86%
  5%
7000050 20
  95%
  100%
  5%
7000351 22
  91%
  100%
  9%
2019 2500097 77
  87%
  94%
  8%
7000050 23
  96%
  100%
  4%
7000351 16
  94%
  100%
  6%
2018 2500097 82
  88%
  90%
  2%
7000050 18
  94%
  100%
  6%
7000351 22
  95%
  95%
  0%
2017 2500097 80
  65%
  73%
  11%
2016 2500097 73
  70%
  78%
  11%
2015 2500097 80
  82%
  89%
  8%
2014 2500097 89
  72%
  90%
  20%
2013 2500097 101
  72%
  80%
  10%
2012 2500097 108
  63%
  76%
  18%
2011 2500097 104
  39%
  53%
  25%
2010 2500097 122
  51%
  66%
  23%
2009 2500097 98
  46%
  74%
  38%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 73 0% 3% 33% 47% 7% 11%
7000050 23 13% 0% 43% 26% 9% 9%
7000351 20 10% 0% 40% 40% 10% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500097 73 4% 0% 25% 52% 10% 10%
7000050 18 6% 0% 61% 22% 0% 11%
7000351 18 11% 11% 28% 44% 6% 0%
2020 2500097 75 0% 5% 29% 47% 13% 5%
7000050 20 15% 5% 65% 10% 0% 5%
7000351 22 9% 5% 50% 27% 0% 9%
2019 2500097 77 1% 5% 44% 36% 5% 8%
7000050 23 9% 17% 70% 0% 0% 4%
7000351 16 13% 6% 63% 13% 0% 6%
2018 2500097 82 2% 4% 33% 49% 10% 2%
7000050 18 17% 17% 56% 6% 0% 6%
7000351 22 5% 14% 55% 23% 5% 0%
2017 2500097 80 3% 5% 18% 40% 24% 11%
2016 2500097 73 3% 3% 10% 55% 19% 11%
2015 2500097 80 4% 4% 33% 43% 10% 8%
2014 2500097 89 0% 3% 29% 39% 8% 20%
2013 2500097 101 3% 1% 24% 45% 18% 10%
2012 2500097 108 0% 3% 23% 37% 19% 18%
2011 2500097 104 0% 3% 13% 24% 36% 25%
2010 2500097 122 1% 1% 17% 32% 26% 23%
2009 2500097 98 1% 4% 6% 35% 16% 38%