Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 73 86.301% 92.647% 6.849%
2021 70 91.429% 96.97% 5.714%
2020 74 94.595% 100% 5.405%
2019 76 86.842% 97.059% 10.526%
2018 69 95.652% 98.507% 2.899%
2017 70 82.857% 92.063% 10%
2016 69 82.609% 96.61% 14.493%
2015 76 93.421% 100% 6.579%
2014 79 81.013% 95.522% 15.19%
2013 89 83.146% 92.5% 10.112%
2012 84 75% 96.923% 22.619%
2011 88 57.955% 80.952% 28.409%
2010 110 66.364% 85.882% 22.727%
2009 89 56.18% 79.365% 29.213%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 73
  86%
  93%
  7%
7000050 22
  91%
  100%
  9%
7000351 21
  90%
  95%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500097 70
  91%
  97%
  6%
7000050 18
  94%
  100%
  6%
7000351 21
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 74
  95%
  100%
  5%
7000050 20
  95%
  100%
  5%
7000351 20
  90%
  100%
  10%
2019 2500097 76
  87%
  97%
  11%
7000050 23
  96%
  100%
  4%
7000351 21
  100%
  100%
  0%
2018 2500097 69
  96%
  99%
  3%
7000050 19
  89%
  100%
  11%
7000351 20
  85%
  100%
  15%
2017 2500097 70
  83%
  92%
  10%
2016 2500097 69
  83%
  97%
  14%
2015 2500097 76
  93%
  100%
  7%
2014 2500097 79
  81%
  96%
  15%
2013 2500097 89
  83%
  92%
  10%
2012 2500097 84
  75%
  97%
  23%
2011 2500097 88
  58%
  81%
  28%
2010 2500097 110
  66%
  86%
  23%
2009 2500097 89
  56%
  79%
  29%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 73 3% 27% 48% 8% 7% 7%
7000050 22 14% 32% 32% 14% 0% 9%
7000351 21 5% 19% 57% 10% 5% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500097 70 3% 6% 63% 20% 3% 6%
7000050 18 11% 28% 56% 0% 0% 6%
7000351 21 10% 10% 57% 24% 0% 0%
2020 2500097 74 0% 30% 61% 4% 0% 5%
7000050 20 20% 70% 5% 0% 0% 5%
7000351 20 10% 55% 20% 5% 0% 10%
2019 2500097 76 0% 18% 57% 12% 3% 11%
7000050 23 13% 43% 35% 4% 0% 4%
7000351 21 5% 67% 19% 10% 0% 0%
2018 2500097 69 3% 12% 62% 19% 1% 3%
7000050 19 11% 47% 32% 0% 0% 11%
7000351 20 5% 25% 45% 10% 0% 15%
2017 2500097 70 3% 11% 43% 26% 7% 10%
2016 2500097 69 0% 9% 36% 38% 3% 14%
2015 2500097 76 1% 13% 45% 34% 0% 7%
2014 2500097 79 3% 10% 32% 37% 4% 15%
2013 2500097 89 2% 11% 28% 42% 7% 10%
2012 2500097 84 1% 10% 35% 30% 2% 23%
2011 2500097 88 2% 5% 18% 33% 14% 28%
2010 2500097 110 5% 10% 16% 35% 11% 23%
2009 2500097 89 4% 4% 8% 39% 15% 29%