Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 79 81.013% 91.429% 11.392%
2021 76 81.579% 91.176% 10.526%
2020 80 92.5% 96.104% 3.75%
2019 74 85.135% 98.438% 13.514%
2018 70 92.857% 98.485% 5.714%
2017 72 79.167% 91.935% 13.889%
2016 75 81.333% 100% 18.667%
2015 79 84.81% 93.056% 8.861%
2014 81 75.309% 95.312% 20.988%
2013 94 78.723% 88.095% 10.638%
2012 90 63.333% 91.935% 31.111%
2011 100 56% 88.889% 37%
2010 119 57.983% 80.233% 27.731%
2009 115 55.652% 83.117% 33.043%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 79
  81%
  91%
  11%
7000351 22
  82%
  90%
  9%
2021 2500097 76
  82%
  91%
  11%
7000351 22
  95%
  100%
  5%
2020 2500097 80
  92%
  96%
  4%
7000351 20
  90%
  100%
  10%
2019 2500097 74
  85%
  98%
  14%
7000351 22
  100%
  100%
  0%
2018 2500097 70
  93%
  98%
  6%
7000351 21
  81%
  94%
  14%
2017 2500097 72
  79%
  92%
  14%
2016 2500097 75
  81%
  100%
  19%
2015 2500097 79
  85%
  93%
  9%
2014 2500097 81
  75%
  95%
  21%
2013 2500097 94
  79%
  88%
  11%
2012 2500097 90
  63%
  92%
  31%
2011 2500097 100
  56%
  89%
  37%
2010 2500097 119
  58%
  80%
  28%
2009 2500097 115
  56%
  83%
  33%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 79 5% 15% 30% 30% 8% 11%
7000351 22 5% 14% 41% 23% 9% 9%
2021 2500097 76 3% 7% 34% 38% 8% 11%
7000351 22 9% 9% 41% 36% 0% 5%
2020 2500097 80 1% 16% 46% 29% 4% 4%
7000351 20 20% 25% 35% 10% 0% 10%
2019 2500097 74 0% 38% 41% 7% 1% 14%
7000351 22 23% 73% 5% 0% 0% 0%
2018 2500097 70 6% 3% 36% 49% 1% 6%
7000351 21 5% 19% 29% 29% 5% 14%
2017 2500097 72 6% 7% 25% 42% 7% 14%
2016 2500097 75 4% 4% 20% 53% 0% 19%
2015 2500097 79 5% 9% 33% 38% 6% 9%
2014 2500097 81 4% 7% 22% 42% 4% 21%
2013 2500097 94 4% 0% 24% 50% 11% 11%
2012 2500097 90 3% 7% 26% 28% 6% 31%
2011 2500097 100 4% 3% 16% 33% 7% 37%
2010 2500097 119 4% 4% 15% 34% 14% 28%
2009 2500097 115 3% 3% 16% 34% 11% 33%