Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 74 83.784% 86.111% 2.703%
2021 74 81.081% 85.714% 5.405%
2020 78 91.026% 94.667% 3.846%
2019 72 86.111% 92.537% 6.944%
2018 75 90.667% 93.151% 2.667%
2017 68 77.941% 86.885% 10.294%
2016 68 89.706% 96.825% 7.353%
2015 80 91.25% 97.333% 6.25%
2014 81 82.716% 89.333% 7.407%
2013 104 82.692% 90.526% 8.654%
2012 92 60.87% 70.886% 14.13%
2011 107 60.748% 69.149% 12.15%
2010 122 54.098% 64.706% 16.393%
2009 92 46.739% 66.154% 29.348%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 74
  84%
  86%
  3%
7000351 23
  83%
  86%
  4%
2021 2500097 74
  81%
  86%
  5%
7000351 20
  85%
  89%
  5%
2020 2500097 78
  91%
  95%
  4%
7000351 21
  90%
  90%
  0%
2019 2500097 72
  86%
  93%
  7%
7000351 22
  95%
  95%
  0%
2018 2500097 75
  91%
  93%
  3%
7000351 19
  89%
  94%
  5%
2017 2500097 68
  78%
  87%
  10%
2016 2500097 68
  90%
  97%
  7%
2015 2500097 80
  91%
  97%
  6%
2014 2500097 81
  83%
  89%
  7%
2013 2500097 104
  83%
  91%
  9%
2012 2500097 92
  61%
  71%
  14%
2011 2500097 107
  61%
  69%
  12%
2010 2500097 122
  54%
  65%
  16%
2009 2500097 92
  47%
  66%
  29%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 74 3% 0% 26% 55% 14% 3%
7000351 23 4% 0% 17% 61% 13% 4%
2021 2500097 74 3% 0% 39% 39% 14% 5%
7000351 20 10% 0% 30% 45% 10% 5%
2020 2500097 78 5% 5% 33% 47% 5% 4%
7000351 21 5% 5% 38% 43% 10% 0%
2019 2500097 72 4% 3% 26% 53% 7% 7%
7000351 22 5% 18% 36% 36% 5% 0%
2018 2500097 75 3% 1% 33% 53% 7% 3%
7000351 19 16% 0% 21% 53% 5% 5%
2017 2500097 68 3% 0% 21% 54% 12% 10%
2016 2500097 68 4% 1% 21% 63% 3% 7%
2015 2500097 80 1% 5% 45% 40% 3% 6%
2014 2500097 81 0% 0% 27% 56% 10% 7%
2013 2500097 104 2% 1% 27% 53% 9% 9%
2012 2500097 92 0% 1% 16% 43% 25% 14%
2011 2500097 107 2% 4% 15% 40% 27% 12%
2010 2500097 122 2% 3% 14% 35% 30% 16%
2009 2500097 92 3% 3% 14% 26% 24% 29%