Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 73 89.041% 95.588% 6.849%
2021 68 92.647% 98.438% 5.882%
2020 74 98.649% 100% 1.351%
2019 75 88% 92.958% 5.333%
2018 68 94.118% 95.522% 1.471%
2017 68 89.706% 98.387% 8.824%
2016 69 82.609% 93.443% 11.594%
2015 78 91.026% 95.946% 5.128%
2014 82 78.049% 91.429% 14.634%
2013 92 81.522% 90.361% 9.783%
2012 79 75.949% 86.957% 12.658%
2011 87 66.667% 85.294% 21.839%
2010 97 70.103% 82.927% 15.464%
2009 79 70.886% 83.582% 15.19%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 73
  89%
  96%
  7%
7000050 22
  86%
  86%
  0%
7000351 19
  95%
  100%
  5%
2021 2500097 68
  93%
  98%
  6%
7000050 18
  94%
  100%
  6%
7000351 20
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 74
  99%
  100%
  1%
7000050 20
  95%
  100%
  5%
7000351 21
  90%
  100%
  10%
2019 2500097 75
  88%
  93%
  5%
7000050 23
  96%
  96%
  0%
7000351 22
  100%
  100%
  0%
2018 2500097 68
  94%
  96%
  1%
7000050 19
  89%
  100%
  11%
7000351 20
  95%
  100%
  5%
2017 2500097 68
  90%
  98%
  9%
2016 2500097 69
  83%
  93%
  12%
2015 2500097 78
  91%
  96%
  5%
2014 2500097 82
  78%
  91%
  15%
2013 2500097 92
  82%
  90%
  10%
2012 2500097 79
  76%
  87%
  13%
2011 2500097 87
  67%
  85%
  22%
2010 2500097 97
  70%
  83%
  15%
2009 2500097 79
  71%
  84%
  15%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 73 1% 1% 53% 33% 4% 7%
7000050 22 18% 0% 59% 9% 14% 0%
7000351 19 0% 5% 63% 26% 0% 5%
2021 2500097 68 6% 9% 69% 9% 1% 6%
7000050 18 6% 56% 33% 0% 0% 6%
7000351 20 0% 15% 80% 5% 0% 0%
2020 2500097 74 0% 5% 86% 7% 0% 1%
7000050 20 15% 40% 40% 0% 0% 5%
7000351 21 10% 38% 43% 0% 0% 10%
2019 2500097 75 1% 7% 63% 17% 7% 5%
7000050 23 13% 22% 61% 0% 4% 0%
7000351 22 9% 27% 64% 0% 0% 0%
2018 2500097 68 0% 4% 65% 25% 4% 1%
7000050 19 11% 32% 47% 0% 0% 11%
7000351 20 5% 15% 65% 10% 0% 5%
2017 2500097 68 0% 6% 62% 22% 1% 9%
2016 2500097 69 0% 6% 59% 17% 6% 12%
2015 2500097 78 0% 1% 72% 18% 4% 5%
2014 2500097 82 1% 0% 30% 46% 7% 15%
2013 2500097 92 1% 0% 35% 46% 9% 10%
2012 2500097 79 0% 3% 51% 23% 11% 13%
2011 2500097 87 1% 1% 29% 36% 11% 22%
2010 2500097 97 0% 2% 31% 37% 14% 15%
2009 2500097 79 1% 3% 28% 39% 14% 15%