Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 69 97.101% 98.529% 1.449%
2021 74 98.649% 100% 1.351%
2020 64 92.188% 96.721% 4.688%
2019 65 98.462% 100% 1.538%
2018 55 98.182% 100% 1.818%
2017 57 100% 100% 0%
2016 70 97.143% 98.551% 1.429%
2015 64 100% 100% 0%
2014 73 91.781% 98.529% 6.849%
2013 58 96.552% 100% 3.448%
2012 49 97.959% 100% 2.041%
2011 60 90% 100% 10%
2010 59 88.136% 100% 11.864%
2009 35 91.429% 94.118% 2.857%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 69
  97%
  99%
  1%
7000050 17
  100%
  100%
  0%
7000351 18
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 74
  99%
  100%
  1%
7000050 19
  100%
  100%
  0%
7000351 18
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 64
  92%
  97%
  5%
7000050 22
  100%
  100%
  0%
7000351 14
  100%
  100%
  0%
2019 2500097 65
  98%
  100%
  2%
7000050 18
  100%
  100%
  0%
7000351 21
  100%
  100%
  0%
2018 2500097 55
  98%
  100%
  2%
7000050 23
  100%
  100%
  0%
7000351 13
  100%
  100%
  0%
2017 2500097 57
  100%
  100%
  0%
2016 2500097 70
  97%
  99%
  1%
2015 2500097 64
  100%
  100%
  0%
2014 2500097 73
  92%
  99%
  7%
2013 2500097 58
  97%
  100%
  3%
2012 2500097 49
  98%
  100%
  2%
2011 2500097 60
  90%
  100%
  10%
2010 2500097 59
  88%
  100%
  12%
2009 2500097 35
  91%
  94%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 69 0% 0% 45% 52% 1% 1%
7000050 17 6% 0% 94% 0% 0% 0%
7000351 18 0% 0% 83% 17% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500097 74 1% 5% 55% 36% 0% 1%
7000050 19 5% 37% 58% 0% 0% 0%
7000351 18 17% 28% 56% 0% 0% 0%
2020 2500097 64 0% 0% 47% 45% 3% 5%
7000050 22 5% 0% 82% 14% 0% 0%
7000351 14 0% 7% 79% 14% 0% 0%
2019 2500097 65 0% 3% 68% 28% 0% 2%
7000050 18 11% 22% 67% 0% 0% 0%
7000351 21 14% 14% 71% 0% 0% 0%
2018 2500097 55 2% 2% 40% 55% 0% 2%
7000050 23 17% 9% 70% 4% 0% 0%
7000351 13 0% 15% 85% 0% 0% 0%
2017 2500097 57 2% 4% 56% 39% 0% 0%
2016 2500097 70 0% 9% 69% 20% 1% 1%
2015 2500097 64 3% 5% 70% 22% 0% 0%
2014 2500097 73 4% 8% 71% 8% 1% 7%
2013 2500097 58 0% 40% 45% 12% 0% 3%
2012 2500097 49 0% 8% 55% 35% 0% 2%
2011 2500097 60 2% 5% 43% 40% 0% 10%
2010 2500097 59 3% 0% 46% 39% 0% 12%
2009 2500097 35 0% 6% 51% 34% 6% 3%