Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 73 86.301% 88.732% 2.74%
2021 74 82.432% 82.432% 0%
2020 97 86.598% 91.304% 5.155%
2019 81 60.494% 61.25% 1.235%
2018 89 78.652% 80.46% 2.247%
2017 65 50.769% 60% 15.385%
2016 84 84.524% 88.75% 4.762%
2015 83 72.289% 82.192% 12.048%
2014 82 64.634% 65.432% 1.22%
2013 79 75.949% 85.714% 11.392%
2012 84 65.476% 78.571% 16.667%
2011 88 47.727% 63.636% 25%
2010 78 60.256% 81.034% 25.641%
2009 55 43.636% 72.727% 40%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 73
  86%
  89%
  3%
7000351 23
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 74
  82%
  82%
  0%
7000351 22
  91%
  95%
  5%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2500097 97
  87%
  91%
  5%
7000351 23
  74%
  85%
  13%
2019 2500097 81
  60%
  61%
  1%
7000351 14
  93%
  100%
  7%
2018 2500097 89
  79%
  80%
  2%
7000351 21
  100%
  100%
  0%
2017 2500097 65
  51%
  60%
  15%
2016 2500097 84
  85%
  89%
  5%
2015 2500097 83
  72%
  82%
  12%
2014 2500097 82
  65%
  65%
  1%
2013 2500097 79
  76%
  86%
  11%
2012 2500097 84
  65%
  79%
  17%
2011 2500097 88
  48%
  64%
  25%
2010 2500097 78
  60%
  81%
  26%
2009 2500097 55
  44%
  73%
  40%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 73 5% 0% 21% 60% 11% 3%
7000351 23 9% 9% 17% 65% 0% 0%
2021 2500097 74 3% 0% 20% 59% 18% 0%
7000351 22 5% 9% 45% 32% 5% 5%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2500097 97 2% 4% 35% 45% 8% 5%
7000351 23 13% 0% 26% 35% 13% 13%
2019 2500097 81 0% 1% 1% 58% 38% 1%
7000351 14 7% 7% 64% 14% 0% 7%
2018 2500097 89 4% 1% 18% 54% 19% 2%
7000351 21 10% 14% 24% 52% 0% 0%
2017 2500097 65 3% 0% 2% 46% 34% 15%
2016 2500097 84 4% 4% 24% 54% 11% 5%
2015 2500097 83 5% 0% 13% 54% 16% 12%
2014 2500097 82 4% 0% 18% 43% 34% 1%
2013 2500097 79 4% 1% 19% 52% 13% 11%
2012 2500097 84 2% 0% 8% 55% 18% 17%
2011 2500097 88 1% 0% 13% 34% 27% 25%
2010 2500097 78 0% 1% 13% 46% 14% 26%
2009 2500097 55 5% 0% 11% 27% 16% 40%