Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 90% 90% 0%
2021 70 95.714% 95.714% 0%
2020 68 92.647% 95.455% 2.941%
2019 65 92.308% 92.308% 0%
2018 64 90.625% 92.063% 1.562%
2017 65 86.154% 86.154% 0%
2016 73 80.822% 80.822% 0%
2015 100 90% 90% 0%
2014 79 44.304% 45.455% 2.532%
2013 66 75.758% 87.719% 13.636%
2012 78 84.615% 98.507% 14.103%
2011 94 63.83% 98.361% 35.106%
2010 76 47.368% 67.925% 30.263%
2009 61 65.574% 76.923% 14.754%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 60
  90%
  90%
  0%
7000351 20
  95%
  95%
  0%
2021 2500097 70
  96%
  96%
  0%
7000351 18
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 68
  93%
  95%
  3%
7000351 22
  100%
  100%
  0%
2019 2500097 65
  92%
  92%
  0%
7000351 15
  93%
  93%
  0%
2018 2500097 64
  91%
  92%
  2%
7000351 21
  95%
  95%
  0%
2017 2500097 65
  86%
  86%
  0%
2016 2500097 73
  81%
  81%
  0%
2015 2500097 100
  90%
  90%
  0%
2014 2500097 79
  44%
  45%
  3%
2013 2500097 66
  76%
  88%
  14%
2012 2500097 78
  85%
  99%
  14%
2011 2500097 94
  64%
  98%
  35%
2010 2500097 76
  47%
  68%
  30%
2009 2500097 61
  66%
  77%
  15%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 60 5% 3% 45% 37% 10% 0%
7000351 20 5% 5% 30% 55% 5% 0%
2021 2500097 70 6% 20% 36% 34% 4% 0%
7000351 18 0% 22% 56% 22% 0% 0%
2020 2500097 68 1% 15% 43% 34% 4% 3%
7000351 22 14% 27% 32% 27% 0% 0%
2019 2500097 65 6% 15% 40% 31% 8% 0%
7000351 15 0% 7% 53% 33% 7% 0%
2018 2500097 64 0% 17% 41% 33% 8% 2%
7000351 21 19% 29% 43% 5% 5% 0%
2017 2500097 65 5% 5% 26% 51% 14% 0%
2016 2500097 73 4% 1% 26% 49% 19% 0%
2015 2500097 100 1% 1% 27% 61% 10% 0%
2014 2500097 79 3% 1% 5% 35% 53% 3%
2013 2500097 66 8% 8% 23% 38% 11% 14%
2012 2500097 78 4% 3% 17% 62% 1% 14%
2011 2500097 94 5% 3% 11% 45% 1% 35%
2010 2500097 76 4% 5% 12% 26% 22% 30%
2009 2500097 61 7% 3% 21% 34% 20% 15%