Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 95 85.263% 89.011% 4.211%
2021 60 81.667% 84.483% 3.333%
2020 76 81.579% 86.111% 5.263%
2019 62 88.71% 93.22% 4.839%
2018 69 81.159% 82.353% 1.449%
2017 87 80.46% 85.366% 5.747%
2016 82 76.829% 82.895% 7.317%
2015 68 76.471% 88.136% 13.235%
2014 85 62.353% 77.941% 20%
2013 78 47.436% 57.812% 17.949%
2012 74 44.595% 56.897% 21.622%
2011 72 55.556% 57.971% 4.167%
2010 78 51.282% 68.966% 25.641%
2009 75 48% 75% 36%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 95
  85%
  89%
  4%
7000050 18
  94%
  94%
  0%
7000351 19
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 60
  82%
  84%
  3%
7000050 19
  95%
  100%
  5%
7000351 15
  93%
  93%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 76
  82%
  86%
  5%
7000050 23
  96%
  100%
  4%
7000351 20
  95%
  95%
  0%
2019 2500097 62
  89%
  93%
  5%
7000050 16
  100%
  100%
  0%
7000351 14
  100%
  100%
  0%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2018 2500097 69
  81%
  82%
  1%
7000050 18
  94%
  94%
  0%
7000351 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500097 87
  80%
  85%
  6%
2016 2500097 82
  77%
  83%
  7%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500097 68
  76%
  88%
  13%
2014 2500097 85
  62%
  78%
  20%
2013 2500097 78
  47%
  58%
  18%
2012 2500097 74
  45%
  57%
  22%
2011 2500097 72
  56%
  58%
  4%
2010 2500097 78
  51%
  69%
  26%
2009 2500097 75
  48%
  75%
  36%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 95 2% 5% 27% 49% 11% 4%
7000050 18 22% 17% 44% 11% 6% 0%
7000351 19 11% 0% 53% 37% 0% 0%
2021 2500097 60 2% 8% 42% 30% 15% 3%
7000050 19 16% 21% 42% 16% 0% 5%
7000351 15 7% 7% 53% 27% 7% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500097 76 4% 0% 17% 61% 13% 5%
7000050 23 9% 0% 57% 30% 0% 4%
7000351 20 10% 5% 25% 55% 5% 0%
2019 2500097 62 0% 2% 34% 53% 6% 5%
7000050 16 44% 19% 31% 0% 0% 0%
7000351 14 0% 29% 50% 21% 0% 0%
1353 64 0% 0% 25% 25% 0% 50%
2018 2500097 69 0% 0% 22% 58% 17% 1%
7000050 18 39% 17% 22% 17% 6% 0%
7000351 15 0% 13% 27% 60% 0% 0%
2017 2500097 87 2% 5% 30% 44% 14% 6%
2016 2500097 82 2% 2% 33% 39% 16% 7%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500097 68 0% 4% 19% 53% 10% 13%
2014 2500097 85 1% 1% 16% 44% 18% 20%
2013 2500097 78 0% 0% 9% 38% 35% 18%
2012 2500097 74 0% 4% 3% 38% 34% 22%
2011 2500097 72 0% 4% 13% 39% 40% 4%
2010 2500097 78 1% 3% 14% 33% 23% 26%
2009 2500097 75 3% 1% 15% 29% 16% 36%