Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 84 97.619% 100% 2.381%
2021 47 95.745% 100% 4.255%
2020 69 98.551% 100% 1.449%
2019 48 100% 100% 0%
2018 60 100% 100% 0%
2017 69 100% 100% 0%
2016 58 100% 100% 0%
2015 58 96.552% 100% 3.448%
2014 54 98.148% 100% 1.852%
2013 39 94.872% 100% 5.128%
2012 61 96.721% 100% 3.279%
2011 33 93.939% 100% 6.061%
2010 40 100% 100% 0%
2009 36 97.222% 100% 2.778%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 84
  98%
  100%
  2%
7000050 16
  100%
  100%
  0%
7000351 18
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 47
  96%
  100%
  4%
7000050 18
  100%
  100%
  0%
7000351 14
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 69
  99%
  100%
  1%
7000050 24
  92%
  100%
  8%
7000351 20
  100%
  100%
  0%
2019 2500097 48
  100%
  100%
  0%
7000050 9
  100%
  100%
  0%
7000351 14
  100%
  100%
  0%
2018 2500097 60
  100%
  100%
  0%
7000050 27
  100%
  100%
  0%
7000351 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500097 69
  100%
  100%
  0%
2016 2500097 58
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500097 58
  97%
  100%
  3%
2014 2500097 54
  98%
  100%
  2%
2013 2500097 39
  95%
  100%
  5%
2012 2500097 61
  97%
  100%
  3%
2011 2500097 33
  94%
  100%
  6%
2010 2500097 40
  100%
  100%
  0%
2009 2500097 36
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 84 0% 18% 77% 2% 0% 2%
7000050 16 13% 63% 19% 6% 0% 0%
7000351 18 22% 56% 22% 0% 0% 0%
2021 2500097 47 0% 11% 60% 26% 0% 4%
7000050 18 0% 83% 11% 6% 0% 0%
7000351 14 29% 29% 43% 0% 0% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2020 2500097 69 4% 80% 14% 0% 0% 1%
7000050 24 13% 79% 0% 0% 0% 8%
7000351 20 5% 95% 0% 0% 0% 0%
2019 2500097 48 4% 29% 63% 4% 0% 0%
7000050 9 11% 89% 0% 0% 0% 0%
7000351 14 0% 79% 21% 0% 0% 0%
2018 2500097 60 0% 57% 40% 3% 0% 0%
7000050 27 22% 67% 11% 0% 0% 0%
7000351 16 0% 50% 44% 6% 0% 0%
2017 2500097 69 3% 26% 68% 3% 0% 0%
2016 2500097 58 7% 17% 69% 7% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500097 58 0% 14% 57% 26% 0% 3%
2014 2500097 54 0% 43% 56% 0% 0% 2%
2013 2500097 39 5% 26% 46% 18% 0% 5%
2012 2500097 61 2% 21% 57% 16% 0% 3%
2011 2500097 33 0% 24% 67% 3% 0% 6%
2010 2500097 40 8% 28% 48% 18% 0% 0%
2009 2500097 36 6% 28% 58% 6% 0% 3%