Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 53 100% 100% 0%
2021 30 93.333% 93.333% 0%
2020 49 93.878% 93.878% 0%
2019 39 97.436% 100% 2.564%
2018 35 85.714% 96.774% 11.429%
2017 53 90.566% 96% 5.66%
2016 44 100% 100% 0%
2015 43 93.023% 100% 6.977%
2014 48 87.5% 100% 12.5%
2013 14 92.857% 100% 7.143%
2012 25 76% 100% 24%
2011 37 97.297% 100% 2.703%
2010 28 53.571% 93.75% 42.857%
2009 23 73.913% 100% 26.087%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 53
  100%
  100%
  0%
7000050 3
  100%
  100%
  0%
7000351 2
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 30
  93%
  93%
  0%
7000050 1
  100%
  100%
  0%
4313861 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 49
  94%
  94%
  0%
7000050 1
  100%
  100%
  0%
4313861 5
  40%
  40%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2019 2500097 39
  97%
  100%
  3%
7000050 1
  100%
  100%
  0%
4313861 5
  80%
  100%
  20%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2018 2500097 35
  86%
  97%
  11%
7000050 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500097 53
  91%
  96%
  6%
4313861 1
  0%
  0%
  100%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2016 2500097 44
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500097 43
  93%
  100%
  7%
2014 2500097 48
  88%
  100%
  12%
4313861 1
  0%
  0%
  100%
2013 2500097 14
  93%
  100%
  7%
2012 2500097 25
  76%
  100%
  24%
2011 2500097 37
  97%
  100%
  3%
2010 2500097 28
  54%
  94%
  43%
2009 2500097 23
  74%
  100%
  26%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 53 4% 8% 57% 32% 0% 0%
7000050 3 67% 0% 0% 33% 0% 0%
7000351 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500097 30 13% 7% 60% 13% 7% 0%
7000050 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
4313861 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500097 49 4% 6% 45% 39% 6% 0%
7000050 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
4313861 5 0% 0% 0% 40% 60% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2500097 39 3% 5% 59% 31% 0% 3%
7000050 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
4313861 5 0% 0% 40% 40% 0% 20%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2018 2500097 35 0% 11% 43% 31% 3% 11%
7000050 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 2500097 53 6% 0% 51% 34% 4% 6%
4313861 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2016 2500097 44 11% 14% 61% 14% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500097 43 7% 28% 28% 30% 0% 7%
2014 2500097 48 6% 8% 44% 29% 0% 13%
4313861 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2013 2500097 14 0% 7% 64% 21% 0% 7%
2012 2500097 25 0% 16% 44% 16% 0% 24%
2011 2500097 37 14% 11% 49% 24% 0% 3%
2010 2500097 28 4% 11% 18% 21% 4% 43%
2009 2500097 23 9% 0% 39% 26% 0% 26%