Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 15 100% 100% 0%
2021 28 100% 100% 0%
2020 13 84.615% 91.667% 7.692%
2019 15 100% 100% 0%
2018 26 92.308% 100% 7.692%
2017 35 100% 100% 0%
2016 36 91.667% 100% 8.333%
2015 40 92.5% 94.872% 2.5%
2014 37 89.189% 100% 10.811%
2013 38 92.105% 100% 7.895%
2012 21 80.952% 94.444% 14.286%
2011 39 92.308% 94.737% 2.564%
2010 17 88.235% 93.75% 5.882%
2009 23 86.957% 95.238% 8.696%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 15
  100%
  100%
  0%
7000050 2
  100%
  100%
  0%
7000351 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2021 2500097 28
  100%
  100%
  0%
7000050 2
  100%
  100%
  0%
7000351 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 13
  85%
  92%
  8%
7000050 11
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 2500097 15
  100%
  100%
  0%
7000050 4
  100%
  100%
  0%
7000351 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500097 26
  92%
  100%
  8%
7000050 2
  100%
  100%
  0%
2017 2500097 35
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500097 36
  92%
  100%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500097 40
  92%
  95%
  2%
2014 2500097 37
  89%
  100%
  11%
2013 2500097 38
  92%
  100%
  8%
2012 2500097 21
  81%
  94%
  14%
2011 2500097 39
  92%
  95%
  3%
2010 2500097 17
  88%
  94%
  6%
2009 2500097 23
  87%
  95%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 15 0% 0% 33% 67% 0% 0%
7000050 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
7000351 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500097 28 4% 0% 64% 32% 0% 0%
7000050 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000351 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500097 13 0% 0% 23% 62% 8% 8%
7000050 11 0% 36% 55% 9% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2500097 15 0% 0% 33% 67% 0% 0%
7000050 4 50% 25% 25% 0% 0% 0%
7000351 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500097 26 0% 4% 23% 65% 0% 8%
7000050 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2017 2500097 35 3% 9% 43% 46% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2500097 36 0% 8% 31% 53% 0% 8%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500097 40 0% 10% 48% 35% 5% 3%
2014 2500097 37 3% 3% 62% 22% 0% 11%
2013 2500097 38 3% 11% 42% 37% 0% 8%
2012 2500097 21 5% 0% 38% 38% 5% 14%
2011 2500097 39 8% 0% 23% 62% 5% 3%
2010 2500097 17 6% 6% 24% 53% 6% 6%
2009 2500097 23 4% 26% 35% 22% 4% 9%