Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 14 85.714% 92.308% 7.143%
2021 27 85.185% 88.462% 3.704%
2020 15 80% 85.714% 6.667%
2019 13 92.308% 100% 7.692%
2018 25 92% 95.833% 4%
2017 24 70.833% 89.474% 20.833%
2016 26 88.462% 100% 11.538%
2015 26 73.077% 95% 23.077%
2014 9 77.778% 100% 22.222%
2013 16 87.5% 93.333% 6.25%
2012 17 76.471% 92.857% 17.647%
2011 23 52.174% 80% 34.783%
2010 22 50% 84.615% 40.909%
2009 16 68.75% 100% 31.25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 14
  86%
  92%
  7%
7000050 1
  100%
  100%
  0%
4313861 2
  50%
  100%
  50%
1353 48
  33%
  50%
  33%
2021 2500097 27
  85%
  88%
  4%
7000050 1
  100%
  100%
  0%
4313861 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 15
  80%
  86%
  7%
4313861 8
  62%
  100%
  38%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 2500097 13
  92%
  100%
  8%
7000050 2
  100%
  100%
  0%
4313861 1
  0%
  0%
  100%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2018 2500097 25
  92%
  96%
  4%
7000050 2
  100%
  100%
  0%
7000351 4
  100%
  100%
  0%
2017 2500097 24
  71%
  89%
  21%
2016 2500097 26
  88%
  100%
  12%
4313861 1
  100%
  100%
  0%
2015 2500097 26
  73%
  95%
  23%
2014 2500097 9
  78%
  100%
  22%
2013 2500097 16
  88%
  93%
  6%
2012 2500097 17
  76%
  93%
  18%
2011 2500097 23
  52%
  80%
  35%
2010 2500097 22
  50%
  85%
  41%
2009 2500097 16
  69%
  100%
  31%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 14 7% 21% 7% 50% 7% 7%
7000050 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
4313861 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
1353 48 0% 0% 0% 33% 33% 33%
2021 2500097 27 4% 0% 44% 33% 11% 4%
7000050 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
4313861 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500097 15 0% 27% 27% 27% 13% 7%
4313861 8 13% 0% 25% 25% 0% 38%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2500097 13 0% 8% 62% 23% 0% 8%
7000050 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
4313861 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2500097 25 12% 8% 36% 36% 4% 4%
7000050 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
7000351 4 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2017 2500097 24 4% 17% 25% 25% 8% 21%
2016 2500097 26 0% 4% 23% 62% 0% 12%
4313861 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500097 26 0% 0% 42% 31% 4% 23%
2014 2500097 9 0% 0% 22% 56% 0% 22%
2013 2500097 16 0% 6% 38% 44% 6% 6%
2012 2500097 17 12% 0% 0% 65% 6% 18%
2011 2500097 23 0% 9% 4% 39% 13% 35%
2010 2500097 22 0% 5% 32% 14% 9% 41%
2009 2500097 16 13% 6% 25% 25% 0% 31%