Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 29 100% 100% 0%
2020 18 89% 100% 11%
2019 15 100% 100% 0%
2018 21 90% 100% 10%
2017 15 100% 100% 0%
2016 23 87% 100% 13%
2015 20 80% 100% 20%
2014 10 90% 100% 10%
2013 9 89% 100% 11%
2012 15 100% 100% 0%
2011 25 80% 95% 16%
2010 31 77% 80% 3%
2009 13 77% 83% 8%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000050 7
  100%
  100%
  0%
7000351 6
  100%
  100%
  0%
2500097 29
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2020 7000050 1
  100%
  100%
  0%
7000351 7
  100%
  100%
  0%
2500097 18
  89%
  100%
  11%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2019 7000050 3
  100%
  100%
  0%
7000351 5
  100%
  100%
  0%
2500097 15
  100%
  100%
  0%
2018 7000050 2
  100%
  100%
  0%
7000351 2
  100%
  100%
  0%
2500097 21
  90%
  100%
  10%
1353 75
  80%
  100%
  20%
2017 2500097 15
  100%
  100%
  0%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2016 2500097 23
  87%
  100%
  13%
1353 45
  0%
  0%
  33%
2015 2500097 20
  80%
  100%
  20%
2014 2500097 10
  90%
  100%
  10%
2013 2500097 9
  89%
  100%
  11%
2012 2500097 15
  100%
  100%
  0%
2011 2500097 25
  80%
  95%
  16%
2010 2500097 31
  77%
  80%
  3%
2009 2500097 13
  77%
  83%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000050 7 0% 0% 71% 29% 0% 0%
7000351 6 33% 17% 50% 0% 0% 0%
2500097 29 0% 3% 55% 41% 0% 0%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 7000050 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000351 7 0% 57% 43% 0% 0% 0%
2500097 18 6% 17% 50% 17% 0% 11%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2019 7000050 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
7000351 5 20% 20% 60% 0% 0% 0%
2500097 15 0% 7% 53% 40% 0% 0%
2018 7000050 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
7000351 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500097 21 10% 5% 52% 19% 0% 10%
1353 75 0% 20% 40% 20% 0% 20%
2017 2500097 15 7% 20% 47% 27% 0% 0%
1353 30 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2016 2500097 23 9% 4% 30% 43% 0% 13%
1353 45 0% 0% 0% 0% 67% 33%
2015 2500097 20 10% 5% 45% 20% 0% 20%
2014 2500097 10 0% 10% 30% 50% 0% 10%
2013 2500097 9 11% 56% 22% 0% 0% 11%
2012 2500097 15 7% 0% 20% 73% 0% 0%
2011 2500097 25 4% 16% 20% 40% 4% 16%
2010 2500097 31 3% 13% 13% 48% 19% 3%
2009 2500097 13 8% 8% 23% 38% 15% 8%