Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 4 100% 100% 0%
2021 13 92.308% 100% 7.692%
2020 10 100% 100% 0%
2019 12 100% 100% 0%
2018 11 100% 100% 0%
2017 10 100% 100% 0%
2016 13 100% 100% 0%
2015 15 100% 100% 0%
2014 16 100% 100% 0%
2013 8 100% 100% 0%
2012 23 95.652% 100% 4.348%
2011 29 96.552% 100% 3.448%
2010 12 100% 100% 0%
2009 18 88.889% 94.118% 5.556%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 4
  100%
  100%
  0%
7000351 2
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 13
  92%
  100%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 10
  100%
  100%
  0%
7000351 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500097 12
  100%
  100%
  0%
2018 2500097 11
  100%
  100%
  0%
2017 2500097 10
  100%
  100%
  0%
2016 2500097 13
  100%
  100%
  0%
2015 2500097 15
  100%
  100%
  0%
2014 2500097 16
  100%
  100%
  0%
2013 2500097 8
  100%
  100%
  0%
2012 2500097 23
  96%
  100%
  4%
2011 2500097 29
  97%
  100%
  3%
2010 2500097 12
  100%
  100%
  0%
2009 2500097 18
  89%
  94%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 4 25% 25% 50% 0% 0% 0%
7000351 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500097 13 8% 15% 38% 31% 0% 8%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500097 10 10% 30% 60% 0% 0% 0%
7000351 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500097 12 8% 33% 42% 17% 0% 0%
2018 2500097 11 9% 18% 64% 9% 0% 0%
2017 2500097 10 10% 30% 60% 0% 0% 0%
2016 2500097 13 8% 8% 69% 15% 0% 0%
2015 2500097 15 7% 13% 67% 13% 0% 0%
2014 2500097 16 6% 19% 69% 6% 0% 0%
2013 2500097 8 13% 13% 38% 38% 0% 0%
2012 2500097 23 9% 17% 48% 22% 0% 4%
2011 2500097 29 7% 7% 45% 38% 0% 3%
2010 2500097 12 8% 33% 58% 0% 0% 0%
2009 2500097 18 11% 11% 6% 61% 6% 6%