Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 12 91.667% 100% 8.333%
2021 17 100% 100% 0%
2020 20 100% 100% 0%
2019 10 90% 90% 0%
2018 17 94.118% 94.118% 0%
2017 18 83.333% 83.333% 0%
2016 15 100% 100% 0%
2015 11 90.909% 100% 9.091%
2014 20 80% 94.118% 15%
2013 22 77.273% 94.444% 18.182%
2012 23 82.609% 90.476% 8.696%
2011 32 90.625% 90.625% 0%
2010 25 92% 100% 8%
2009 16 93.75% 100% 6.25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 12
  92%
  100%
  8%
7000050 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 17
  100%
  100%
  0%
7000351 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 20
  100%
  100%
  0%
7000050 1
  100%
  100%
  0%
7000351 5
  80%
  100%
  20%
2019 2500097 10
  90%
  90%
  0%
2018 2500097 17
  94%
  94%
  0%
7000351 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500097 18
  83%
  83%
  0%
2016 2500097 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500097 11
  91%
  100%
  9%
2014 2500097 20
  80%
  94%
  15%
2013 2500097 22
  77%
  94%
  18%
2012 2500097 23
  83%
  90%
  9%
2011 2500097 32
  91%
  91%
  0%
2010 2500097 25
  92%
  100%
  8%
2009 2500097 16
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 12 0% 8% 42% 42% 0% 8%
7000050 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2021 2500097 17 0% 6% 53% 41% 0% 0%
7000351 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500097 20 5% 5% 25% 65% 0% 0%
7000050 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000351 5 0% 0% 80% 0% 0% 20%
2019 2500097 10 10% 0% 70% 10% 10% 0%
2018 2500097 17 6% 0% 12% 76% 6% 0%
7000351 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500097 18 0% 0% 11% 72% 17% 0%
2016 2500097 15 7% 0% 20% 73% 0% 0%
2015 2500097 11 0% 0% 55% 36% 0% 9%
2014 2500097 20 5% 0% 30% 45% 5% 15%
2013 2500097 22 0% 0% 45% 32% 5% 18%
2012 2500097 23 0% 9% 9% 65% 9% 9%
2011 2500097 32 6% 6% 13% 66% 9% 0%
2010 2500097 25 0% 4% 48% 40% 0% 8%
2009 2500097 16 6% 6% 38% 44% 0% 6%