Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 70 98.571% 98.571% 0%
2021 59 93.22% 94.828% 1.695%
2020 75 97.333% 98.649% 1.333%
2019 62 85.484% 89.831% 4.839%
2018 49 81.633% 83.333% 2.041%
2017 76 96.053% 100% 3.947%
2016 59 91.525% 91.525% 0%
2015 49 95.918% 97.917% 2.041%
2014 5 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 70
  99%
  99%
  0%
7000351 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 59
  93%
  95%
  2%
7000351 19
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 75
  97%
  99%
  1%
7000351 16
  94%
  100%
  6%
2019 2500097 62
  85%
  90%
  5%
7000351 20
  95%
  95%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2018 2500097 49
  82%
  83%
  2%
7000351 14
  100%
  100%
  0%
2017 2500097 76
  96%
  100%
  4%
2016 2500097 59
  92%
  92%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500097 49
  96%
  98%
  2%
2014 2500097 5
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 70 4% 6% 63% 26% 1% 0%
7000351 16 6% 19% 38% 38% 0% 0%
2021 2500097 59 2% 19% 41% 32% 5% 2%
7000351 19 21% 0% 63% 16% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500097 75 3% 25% 48% 21% 1% 1%
7000351 16 6% 31% 56% 0% 0% 6%
2019 2500097 62 6% 8% 39% 31% 10% 5%
7000351 20 0% 15% 40% 40% 5% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2500097 49 4% 12% 18% 47% 16% 2%
7000351 14 7% 93% 0% 0% 0% 0%
2017 2500097 76 4% 12% 58% 22% 0% 4%
2016 2500097 59 2% 0% 46% 44% 8% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500097 49 2% 2% 61% 31% 2% 2%
2014 2500097 5 0% 0% 60% 40% 0% 0%