Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 77.778% 100% 22.222%
2021 17 100% 100% 0%
2020 7 100% 100% 0%
2019 10 90% 100% 10%
2018 9 100% 100% 0%
2017 11 81.818% 90% 9.091%
2016 8 75% 100% 25%
2015 8 87.5% 100% 12.5%
2014 5 80% 100% 20%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 9
  78%
  100%
  22%
7000050 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 17
  100%
  100%
  0%
7000351 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 7
  100%
  100%
  0%
2019 2500097 10
  90%
  100%
  10%
2018 2500097 9
  100%
  100%
  0%
2017 2500097 11
  82%
  90%
  9%
2016 2500097 8
  75%
  100%
  25%
2015 2500097 8
  88%
  100%
  12%
2014 2500097 5
  80%
  100%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 9 0% 22% 11% 44% 0% 22%
7000050 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2021 2500097 17 6% 0% 53% 41% 0% 0%
7000351 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500097 7 14% 0% 29% 57% 0% 0%
2019 2500097 10 0% 30% 40% 20% 0% 10%
2018 2500097 9 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500097 11 0% 9% 27% 45% 9% 9%
2016 2500097 8 0% 0% 50% 25% 0% 25%
2015 2500097 8 0% 13% 38% 38% 0% 13%
2014 2500097 5 0% 20% 20% 40% 0% 20%