Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 10 100% 100% 0%
2021 11 100% 100% 0%
2020 15 86.667% 100% 13.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 10
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 11
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 15
  87%
  100%
  13%
7000050 1
  100%
  100%
  0%
7000351 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 10 10% 0% 70% 20% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500097 11 0% 9% 64% 27% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500097 15 7% 13% 67% 0% 0% 13%
7000050 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000351 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%