Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 61 95.082% 96.667% 1.639%
2021 78 94.872% 94.872% 0%
2020 65 86.154% 93.333% 7.692%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 61
  95%
  97%
  2%
7000351 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 78
  95%
  95%
  0%
7000351 17
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 65
  86%
  93%
  8%
7000351 13
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 61 2% 11% 33% 49% 3% 2%
7000351 16 6% 6% 75% 13% 0% 0%
2021 2500097 78 5% 13% 33% 44% 5% 0%
7000351 17 6% 41% 12% 41% 0% 0%
2020 2500097 65 6% 0% 42% 38% 6% 8%
7000351 13 0% 0% 31% 69% 0% 0%