UAB

Grau en Estudis Clàssics ( Reverificació )

Dades DGU
  • GRAU00000074 Graduat en Estudis Clàssics
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 100% 100% 0%
2020 96% 97% 1%
2019 95% 96% 1%
2018 83% 93% 10%
2017 81% 89% 9%
2016 75% 87% 14%
2015 78% 90% 13%
2014 81% 90% 10%
2013 79% 88% 10%
2012 73% 85% 14%
2011 75% 79% 5%
2010 68% 82% 17%
2009 74% 88% 16%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2021 7 21 43 29 0
2020 5 20 46 26 3
2019 6 18 37 34 4
2018 5 8 40 39 7
2017 4 11 34 39 11
2016 5 13 39 30 13
2015 5 12 39 34 10
2014 3 7 35 46 10
2013 5 10 37 36 12
2012 5 11 34 35 15
2011 5 8 30 37 21
2010 6 7 32 37 18
2009 5 10 36 36 12
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np