Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2503998 1
  100%
  100%
  0%
2500893 40
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2021 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500893 41
  100%
  100%
  0%
2020 2500893 35
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500097 1
  100%
  100%
  0%
2500893 28
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500798 1
  100%
  100%
  0%
2500893 30
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2500893 53
  94%
  94%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500893 43
  98%
  100%
  2%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 2
  100%
  100%
  0%
2500893 42
  100%
  100%
  0%
2014 2500893 39
  100%
  100%
  0%
2013 2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500893 47
  100%
  100%
  0%
2012 2500893 29
  90%
  100%
  10%
2010 2500893 14
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503998 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500893 40 5% 0% 60% 35% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500893 41 7% 12% 73% 7% 0% 0%
2020 2500893 35 6% 23% 43% 29% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500097 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500893 28 4% 0% 57% 39% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500798 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500893 30 7% 10% 53% 30% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500893 53 0% 15% 51% 28% 6% 0%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500893 43 7% 23% 53% 14% 0% 2%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500798 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500893 42 5% 0% 50% 45% 0% 0%
2014 2500893 39 3% 23% 64% 10% 0% 0%
2013 2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500893 47 2% 13% 66% 19% 0% 0%
2012 2500893 29 3% 0% 69% 17% 0% 10%
2010 2500893 14 0% 0% 79% 21% 0% 0%