Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 450 109 60
2022 538 121 60
2021 539 140 60
2020 579 142 60
2019 516 124 60
2018 537 155 65
2017 382 87 65
2016 475 119 65
2015 446 98 65
2014 442 118 65
2013 558 134 60
2012 591 143 60
2011 568 135 65
2010 639 137 65

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 71%
50
11%
8
10%
7
0%
0
3%
2
4%
3
70
2022 81%
57
6%
4
6%
4
1%
1
1%
1
4%
3
70
2021 82%
55
9%
6
1%
1
3%
2
0%
0
4%
3
67
2020 79%
55
6%
4
9%
6
3%
2
0%
0
4%
3
70
2019 80%
53
14%
9
2%
1
0%
0
0%
0
5%
3
66
2018 85%
56
3%
2
9%
6
2%
1
0%
0
2%
1
66
2017 78%
54
3%
2
10%
7
3%
2
3%
2
3%
2
69
2016 77%
53
6%
4
10%
7
1%
1
1%
1
4%
3
69
2015 78%
53
6%
4
10%
7
1%
1
1%
1
3%
2
68
2014 73%
48
12%
8
6%
4
3%
2
3%
2
3%
2
66
2013 78%
49
8%
5
10%
6
0%
0
3%
2
2%
1
63
2012 79%
50
8%
5
5%
3
0%
0
3%
2
5%
3
63
2011 68%
46
21%
14
7%
5
0%
0
3%
2
1%
1
68
2010 79%
57
6%
4
10%
7
3%
2
1%
1
1%
1
72
2009 82%
50
8%
5
7%
4
2%
1
2%
1
0%
0
61