Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 750 52 60
2022 797 68 60
2021 885 115 60
2020 718 73 60
2019 638 68 60
2018 688 56 65
2017 690 68 65
2016 730 89 65
2015 690 75 65
2014 692 74 65
2013 760 72 60
2012 784 82 60
2011 741 70 65
2010 770 64 65

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 93%
57
0%
0
2%
1
0%
0
2%
1
3%
2
61
2022 83%
50
8%
5
7%
4
2%
1
0%
0
0%
0
60
2021 89%
58
3%
2
2%
1
0%
0
2%
1
5%
3
65
2020 86%
48
7%
4
4%
2
2%
1
0%
0
2%
1
56
2019 84%
52
3%
2
5%
3
0%
0
2%
1
6%
4
62
2018 91%
60
3%
2
3%
2
0%
0
0%
0
3%
2
66
2017 90%
60
4%
3
3%
2
1%
1
0%
0
1%
1
67
2016 94%
60
2%
1
5%
3
0%
0
0%
0
0%
0
64
2015 89%
62
1%
1
3%
2
0%
0
1%
1
6%
4
70
2014 88%
59
0%
0
4%
3
3%
2
1%
1
3%
2
67
2013 89%
54
2%
1
3%
2
3%
2
2%
1
2%
1
61
2012 92%
59
3%
2
2%
1
3%
2
0%
0
0%
0
64
2011 83%
54
9%
6
5%
3
2%
1
2%
1
0%
0
65
2010 89%
58
3%
2
5%
3
3%
2
0%
0
0%
0
65
2009 71%
41
9%
5
21%
12
0%
0
0%
0
0%
0
58