Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92.46% 88.49%
2021 93.1% 93.48%
2020 95.58% 92.87%
2019 96.82% 95.97%
2018 94.04% 94.01%
2017 92.99% 89.47%
2016 93.1% 91.55%
2015 94.47% 92.08%
2014 94.17% 90.37%
2013 95.41% 93.13%
2012 94.77% 95.67%
2011 93.35% 90.66%
2010 91.02% 89.37%
2009 89.32% 89.32%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats