Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 85 91.765% 93.976% 2.353%
2021 73 80.822% 85.507% 5.479%
2020 92 91.304% 94.382% 3.261%
2019 94 94.681% 95.699% 1.064%
2018 103 95.146% 100% 4.854%
2017 93 81.72% 83.516% 2.151%
2016 5 60% 60% 0%
2015 120 82.5% 89.189% 7.5%
2014 114 83.333% 87.156% 4.386%
2013 106 84.906% 87.379% 2.83%
2012 102 78.431% 87.912% 10.784%
2011 49 87.755% 93.478% 6.122%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 85
  92%
  94%
  2%
7000418 24
  100%
  100%
  0%
7000911 19
  95%
  100%
  5%
1353 48
  33%
  100%
  67%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2021 2500259 73
  81%
  86%
  5%
7000418 15
  93%
  100%
  7%
7000911 18
  94%
  94%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2500259 92
  91%
  94%
  3%
7000418 15
  100%
  100%
  0%
7000911 17
  100%
  100%
  0%
2019 2500259 94
  95%
  96%
  1%
7000418 8
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2018 2500259 103
  95%
  100%
  5%
7000418 11
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2017 2500259 93
  82%
  84%
  2%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2016 2500259 5
  60%
  60%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500259 120
  82%
  89%
  8%
2014 2500259 114
  83%
  87%
  4%
2013 2500259 106
  85%
  87%
  3%
2012 2500259 102
  78%
  88%
  11%
4313500 1
  100%
  100%
  0%
2011 2500259 49
  88%
  93%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 85 4% 5% 38% 46% 6% 2%
7000418 24 13% 13% 42% 33% 0% 0%
7000911 19 0% 5% 74% 16% 0% 5%
1353 48 0% 0% 0% 33% 0% 67%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500259 73 3% 5% 32% 41% 14% 5%
7000418 15 7% 7% 40% 40% 0% 7%
7000911 18 11% 17% 44% 22% 6% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2500259 92 3% 3% 60% 25% 5% 3%
7000418 15 0% 0% 87% 13% 0% 0%
7000911 17 6% 0% 94% 0% 0% 0%
2019 2500259 94 5% 6% 51% 32% 4% 1%
7000418 8 0% 13% 75% 13% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2500259 103 1% 5% 23% 66% 0% 5%
7000418 11 27% 18% 36% 18% 0% 0%
1353 64 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2017 2500259 93 5% 3% 26% 46% 16% 2%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2016 2500259 5 0% 0% 20% 40% 40% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500259 120 2% 5% 41% 35% 10% 8%
2014 2500259 114 0% 4% 26% 54% 12% 4%
2013 2500259 106 2% 0% 29% 54% 12% 3%
2012 2500259 102 0% 1% 20% 58% 11% 11%
4313500 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2011 2500259 49 6% 0% 20% 61% 6% 6%