Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 28 85.714% 96% 10.714%
2021 50 96% 96% 0%
2020 52 100% 100% 0%
2019 26 92.308% 96% 3.846%
2018 33 93.939% 96.875% 3.03%
2017 24 91.667% 100% 8.333%
2016 2 100% 100% 0%
2015 31 96.774% 100% 3.226%
2014 23 100% 100% 0%
2013 26 100% 100% 0%
2012 23 95.652% 100% 4.348%
2011 3 66.667% 100% 33.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 28
  86%
  96%
  11%
7000418 1
  100%
  100%
  0%
7000911 3
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500259 50
  96%
  96%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500259 52
  100%
  100%
  0%
2019 2500259 26
  92%
  96%
  4%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2018 2500259 33
  94%
  97%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2500259 24
  92%
  100%
  8%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500259 2
  100%
  100%
  0%
2015 2500259 31
  97%
  100%
  3%
2014 2500259 23
  100%
  100%
  0%
2013 2500259 26
  100%
  100%
  0%
2012 2500259 23
  96%
  100%
  4%
2011 2500259 3
  67%
  100%
  33%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 28 7% 0% 32% 43% 4% 11%
7000418 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000911 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500259 50 2% 22% 36% 36% 4% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2500259 52 2% 8% 52% 38% 0% 0%
2019 2500259 26 4% 12% 42% 35% 4% 4%
1353 48 0% 33% 0% 33% 0% 33%
2018 2500259 33 0% 6% 24% 64% 3% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500259 24 0% 0% 46% 46% 0% 8%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500259 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500259 31 0% 3% 39% 55% 0% 3%
2014 2500259 23 4% 0% 48% 48% 0% 0%
2013 2500259 26 4% 4% 31% 62% 0% 0%
2012 2500259 23 0% 0% 52% 43% 0% 4%
2011 2500259 3 0% 0% 67% 0% 0% 33%