Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 77 92.208% 97.26% 5.195%
2021 68 91.176% 95.385% 4.412%
2020 92 98.913% 100% 1.087%
2019 98 96.939% 97.938% 1.02%
2018 92 94.565% 95.604% 1.087%
2017 94 89.362% 94.382% 5.319%
2016 2 50% 50% 0%
2015 114 87.719% 92.593% 5.263%
2014 108 85.185% 89.32% 4.63%
2013 98 87.755% 93.478% 6.122%
2012 118 90.678% 93.86% 3.39%
2011 81 76.543% 83.784% 8.642%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 77
  92%
  97%
  5%
7000418 19
  95%
  100%
  5%
7000911 14
  100%
  100%
  0%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2021 2500259 68
  91%
  95%
  4%
7000418 16
  94%
  100%
  6%
7000911 15
  100%
  100%
  0%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2020 2500259 92
  99%
  100%
  1%
7000418 17
  100%
  100%
  0%
7000911 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2019 2500259 98
  97%
  98%
  1%
7000418 16
  100%
  100%
  0%
1353 96
  50%
  100%
  50%
2018 2500259 92
  95%
  96%
  1%
7000418 18
  94%
  94%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2017 2500259 94
  89%
  94%
  5%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2016 2500259 2
  50%
  50%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2015 2500259 114
  88%
  93%
  5%
2014 2500259 108
  85%
  89%
  5%
2013 2500259 98
  88%
  93%
  6%
2012 2500259 118
  91%
  94%
  3%
4313500 1
  100%
  100%
  0%
2011 2500259 81
  77%
  84%
  9%
4311311 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 77 3% 9% 43% 38% 3% 5%
7000418 19 0% 0% 79% 16% 0% 5%
7000911 14 7% 36% 36% 21% 0% 0%
1353 64 0% 0% 25% 25% 0% 50%
2021 2500259 68 0% 7% 44% 40% 4% 4%
7000418 16 13% 6% 69% 6% 0% 6%
7000911 15 0% 7% 87% 7% 0% 0%
1353 80 0% 20% 20% 40% 0% 20%
2020 2500259 92 3% 12% 55% 28% 0% 1%
7000418 17 18% 47% 29% 6% 0% 0%
7000911 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 32 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2019 2500259 98 3% 12% 53% 29% 2% 1%
7000418 16 19% 25% 50% 6% 0% 0%
1353 96 0% 33% 0% 17% 0% 50%
2018 2500259 92 4% 10% 51% 29% 4% 1%
7000418 18 6% 28% 56% 6% 6% 0%
1353 80 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2017 2500259 94 3% 3% 32% 51% 5% 5%
1353 48 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2016 2500259 2 0% 0% 0% 50% 50% 0%
1353 48 0% 0% 0% 67% 0% 33%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500259 114 2% 6% 31% 49% 7% 5%
2014 2500259 108 6% 2% 35% 43% 10% 5%
2013 2500259 98 1% 0% 33% 54% 6% 6%
2012 2500259 118 3% 1% 14% 73% 6% 3%
4313500 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2011 2500259 81 1% 0% 28% 47% 15% 9%
4311311 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%