Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 6 100% 100% 0%
2021 96 86.458% 90.217% 4.167%
2020 100 78% 84.783% 8%
2019 103 87.379% 97.826% 10.68%
2018 115 81.739% 87.85% 6.957%
2017 148 79.73% 87.407% 8.784%
2015 137 80.292% 84.615% 5.109%
2014 141 80.142% 85.606% 6.383%
2013 176 67.614% 76.282% 11.364%
2012 167 64.671% 73.469% 11.976%
2011 166 69.277% 72.327% 4.217%
2010 167 73.653% 82.55% 10.778%
2009 130 60.769% 65.833% 7.692%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 6
  100%
  100%
  0%
2021 2500259 96
  86%
  90%
  4%
7000911 24
  96%
  96%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2020 2500259 100
  78%
  85%
  8%
7000911 22
  91%
  91%
  0%
2019 2500259 103
  87%
  98%
  11%
7000911 22
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2500259 115
  82%
  88%
  7%
7000911 21
  100%
  100%
  0%
1402 21
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2500259 148
  80%
  87%
  9%
2016 1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500259 137
  80%
  85%
  5%
2014 2500259 141
  80%
  86%
  6%
2013 2500259 176
  68%
  76%
  11%
2012 2500259 167
  65%
  73%
  12%
2011 2500259 166
  69%
  72%
  4%
2010 2500259 167
  74%
  83%
  11%
2009 2500259 130
  61%
  66%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 6 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2021 2500259 96 0% 0% 20% 67% 9% 4%
7000911 24 0% 25% 38% 33% 4% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2020 2500259 100 0% 0% 27% 51% 14% 8%
7000911 22 0% 0% 32% 59% 9% 0%
2019 2500259 103 0% 4% 14% 70% 2% 11%
7000911 22 0% 9% 23% 68% 0% 0%
1353 64 25% 0% 25% 50% 0% 0%
2018 2500259 115 1% 1% 16% 63% 11% 7%
7000911 21 5% 0% 43% 52% 0% 0%
1402 21 5% 0% 43% 52% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500259 148 1% 0% 11% 68% 11% 9%
2016 1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500259 137 0% 0% 18% 63% 15% 5%
2014 2500259 141 2% 2% 13% 62% 13% 6%
2013 2500259 176 3% 4% 13% 48% 21% 11%
2012 2500259 167 1% 1% 16% 46% 23% 12%
2011 2500259 166 1% 4% 22% 43% 27% 4%
2010 2500259 167 2% 3% 26% 43% 16% 11%
2009 2500259 130 1% 2% 15% 42% 32% 8%